Seminář ČSVZP - Zpracování plechu

10 Septembre 2020
Czech Republic, TU Liberec
visit website

Odborný seminář na téma „Zpracováni plechu“ se uskuteční 10.9.2020 na Technické univerzitě v Liberci.
Zájemci o prezentaci prispěvku mohou posilat jeho název a stručný abstrakt na adresu info [at] csvzp.cz

 

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, konstruktérům a technologům firem ve výrobě dílů z plechu a nářadí na plošné tváření, zejména v automobilovém průmyslu. Účastníci budou seznámeni s poznatky o současných trendech ve vývoji technologií pro tváření plechů a o simulaci tvářecích procesů. Presentovány budou poznatky pracovníků výzkumných a akademických pracovišť i předních českých i zahraničních firem v oblasti zpracování plechu. Důležitou součástí semináře budou panelové diskuze zaměřené na různé praktické problémy v oblasti výroby výlisků.

Česká společnost pro výzkum a zpracování plechu

Časový program semináře:

9:45 - 10:00         Registrace účastníků

10:00                     Zahájení semináře Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.

10:10 - 12:00      Odborný program

Příspěvek č.1

Method for the Co-Simulation of Machine and Process on the Example of Sheet Metal Forming

Dipl.-Ing. Tobias Schulze, TU Dressden

Příspěvek č.2

Využiti plastu při výrobě lisovacího nářadí

ŠKODA AUTO.a.s.

Příspěvek č.3  

Výroba karoserií, strukturálních a podvozkových dílů automobilů – od lisování, přes spojování (svařování, nýtování a lepení) až po lakovaní – popis jednotlivých procesů a jejich případných problémů, popis řešení pomocí numerických simulací.

Ing. Marek Slováček, Ph.D./ ESI Group

12:00-13:00         Přestávka

13:00 - 15:00      Odborný program

Příspěvek č.4

Surface Quality Assessment with a Virtual Light Room - a Virtual Audit

Mark Vrolijk, M.Sc./ ESI Group

Příspěvek č.5     

Lepení jako progresivní způsob spojování karoserií

Doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D., Ing. Pavel Doubek, Ph.D/ TU Liberece

Příspěvek č.6

15:00     Závěrečná diskuze a zakončení semináře

Přihlášku k účasti zašlete emailem na adresu pavel.solfronk [at] tul.cz

Přihláška na konferenci  „Plošné tváření a spojování plechu v automobilovém průmyslu“

Firma:

Adresa:           

PSČ:                                                       Telefon:                                                   E-mail: 

Pracovník (jméno, příjmení, titul):

                                                        Podpis..............................................

Potvrzení účtárny o zaplacení vložného